PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

levend-verlies.nl podcastserie

PODCASTSERIE LEVEND VERLIES Edith Raap en Odet Stabel voeren maandelijks gesprekken met ouders en hulpverleners over levend verlies (chronische rouw bij ouders van een kind met een beperking of aandoening). We proberen een brug tussen hen te slaan: hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen? Meer op https://levend-verlies.nl

Afleveringen

 • Afl. 11 Angela van Woezik, moeder (overleden) dochter met zeer ernstige meervoudige beperking

  Nov 23 2019

  De dochter van Angela van Woezik was zeer ernstig meervoudig beperkt, o.a. door een niet behandelbare ernstige epilepsie. Ze overleed in 2017 op 13-jarige leeftijd. Angela vertelt over de onmacht die ze voelde bij het lijden van Meira en het verschil voor haar tussen levende rouw en rouw: ‘Nu hoef ik alleen nog maar mijn eigen pijn te dragen’. Als 'Co-piloot' voor het project 'Wij zien je wel' ondersteunt Angela nu gezinnen met een kind met een zeer ernstige meervoudige beperking. De combinatie ...more

 • Afl. 10 Marion Wartena, moeder zoon met PDD-NOS, verslaving en psychosegevoeligheid

  Oct 26 2019

  De zoon van Marion krijgt op vierjarige leeftijd de diagnose PDD-NOS. Op het Speciaal basisonderwijs ontwikkelt hij zich zo, dat hij naar een reguliere middelbare school kan. Maar tijdens zijn puberteit ontspoort hij. Marion en haar man doen er alles aan om hem van zijn drugsverslaving af te helpen. Als hij ook nog psychoses krijgt belandt hij in een GGZ-instelling. In deze podcast aflevering vertelt Marion hoe ze toch een soort van evenwicht in haar leven heeft weten te vinden.

 • Afl. 9 Pauline Kuiper, brus

  Sep 28 2019

  Pauline Kuiper is fotografe en auteur van het boek "Brus, (on)breekbare liefde". Haar broer Marco werd op tweejarige leeftijd ernstig meervoudig beperkt. Hij overleed in 2018. Pauline vertelt hoe het "brus-zijn" haar gevormd heeft. Hoe moeilijk het was om haar eigen identiteit te vinden en hoe ze daar meer steun bij had gewild. Maar ook over de bijzondere en onbreekbare band met haar broer: 'Hij leefde van de liefde'.

 • Afl. 8 Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut - deel 2

  Aug 21 2019

  In de achtste aflevering van de podcastserie Levend verlies vervolgen we het gesprek met Tanja van Roosmalen. Als orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut begeleidt ze ernstig zieke kinderen en hun gezin. We staan o.a. stil bij de gemengde gevoelens van ‘brusjes’ en hoe je daar als ouders mee kunt omgaan. Ook de zorgverleners komen aan bod. Tanja vertelt over het ongemak van professionals bij levend verlies.

 • Afl. 7 Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut - deel 1

  Jul 27 2019

  Tanja van Roosmalen is orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut. Ze begeleidt ernstig zieke kinderen en hun gezin. In de zevende podcastaflevering Levend verlies vertelt ze dat in de hulpverlening de aandacht vooral uitgaat naar de mogelijkheden van het kind. Daardoor is er vaak (te) weinig ruimte voor het verdriet over de beperkingen. Die gevoelens gaan dan bij het kind ‘ondergronds’. De ouders op hun beurt raken juist vaak in een zogenaamde overlevingsstand. Als daarvoor ruimte is, probeert ...more

 • Afl. 6 Hans Sauerwein, opa kleinkind met beperking

  Jun 29 2019

  Hans Sauerwein is opa van vier kleinkinderen. Vlinder (6 jaar) is de jongste en zij is geboren met een genetische afwijking. Vlinder is verstandelijk beperkt en slechthorend en kan nauwelijks praten. Als gepensioneerd internist kon Hans in de beginjaren zijn dochter Leontine over medische problemen vaak adviseren. Nu die er minder zijn en de verstandelijke beperking van Vlinder duidelijker wordt, kan hij voor de moeder vooral klankbord zijn, want zij kan heel goed zelf kijken. Tegenover Vlinder ...more

 • Afl. 5 Ineke van Eyk, gezinsbehandelaar

  May 26 2019

  Als ambulant gezinsbehandelaar helpt Ineke van Eyk ouders van kinderen met een beperking met opvoedvragen. Eerder werkte ze als begeleider op een kinderdagcentrum en op een woongroep voor kinderen met een beperking. De ingewikkeldheid waar ouders voor gesteld worden heeft haar altijd geboeid. Een paar jaar geleden maakte ze op een congres kennis met de term Levend verlies. Daarmee viel voor haar veel op zijn plaats. In deze podcastaflevering vertelt ze hoe de inzichten haar helpen de brug naar o...more

 • Afl. 4 Jan Meijroos, vader kind met beperking

  Apr 27 2019

  Sebastiaan, de jongste zoon van Jan Meijroos is verstandelijk gehandicapt en autistisch. Het is een vrolijk jochie van 11 jaar, maar praat moeilijk, met losse woordjes. Hij is soms erg gefrustreerd en angstig omdat de wereld om hem heen overweldigend is. In deze podcastaflevering vertelt Jan hoe het vaderschap van Sebastiaan hem veranderd heeft: hij is niet langer een workaholic. Zijn gezin staat voorop en hij waardeert de kleine dingen meer dan voorheen. Zijn glas is halfvol, tenminste, zo wil...more

 • Afl. 3 Katie Lee Weille, ouderbegeleider

  Mar 30 2019

  Dr. Katie Lee over wat ouderschapstheorie betekent voor levend verlies. Waarom is het bijvoorbeeld belangrijk een onderscheid te maken tussen ouderschap en opvoederschap en hoe zit het met ambivalente gevoelens van ouders?

 • Afl. 2 Hester van der Lugt, moeder zoon met beperking

  Feb 23 2019

  De zoon van Hester kwam levenloos ter wereld. Hij werd gereanimeerd en hield er ernstige motorische beperkingen aan over. Hij kan zijn rolstoel bedienen maar is verder fysiek totaal afhankelijk van anderen. Met zijn verstand is niets mis. Zowel Hester als haar inmiddels 21-jarige zoon ervaren levend verlies, maar elk op een eigen manier. Een verhaal over Hester’s geloof in haar zoon en haar inspanningen om hem een zelfstandig leven te laten leiden, de kloof tussen het leven met een gehandicapt k...more

 • Afl. 1 Manu Keirse, rouwdeskundige

  Jan 22 2019

  Manu Keirse is Emeritus Hoogleraar Verliesverwerking. In zijn jeugd kwam hij als misdienaar in een klein dorp bij vele stervenden thuis. Hij raakte gefascineerd door de moeite die mensen hebben om om te gaan met de verdrietige momenten die tot het leven behoren. Manu heeft het begrip levend verlies in Nederland geïntroduceerd. Kenmerkend aan hem is dat hij altijd met kaartjes in de hand zit om ervaringen van anderen op te tekenen. Aan die ervaringen geeft hij woorden, waarmee hij het begrip voor...more

 • levend verlies introductie podcastserie

  Dec 06 2018

  Wij voeren maandelijks gesprekken met ouders en hulpverleners over levend verlies. Over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw van ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening. We proberen een brug tussen hen te slaan: hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen?