Podcast

Radio Rechtsstaat

Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Nienke Venema en Jelle Klaas geven (en krijgen) aan de hand van gesprekken met deskundigen meer duidelijkheid over wat de rechtsstaat inhoudt en over hoe en waarom deze ook in Nederland onder druk staat. Zo hopen ze aan luisteraars van deze podcast over te brengen dat de rechtsstaat een groot goed is dat actief beschermd moet worden. De afleveringen in het eerste seizoen bestrijken de rechtsstaat zelf, inburgering, media...more

Afleveringen

 • RadioRechtsstaat S02E06 Kinderrechten met Carla Van Os

  Jan 03 2019

  S02E06: Kinderrechten met Carla van Os Kinderen lijken minder rechten te hebben dan volwassenen. Zo mogen ze niet stemmen, niet drinken, en voor het grootste deel van hun kindertijd niet autorijden of een huis kopen. Waarom kent de rechtsstaat deze groep burgers eigenlijk mindere of andere rechten toe? En op wat voor manier kunnen kinderen wél voor hun rechten opkomen? Zijn ze zich daar voldoende van bewust? Deze vragen en meer bespreken we met Carla van Os, pedagoge en jurist en onderzoeker aan...more

 • RadioRechtsstaat S02E05 De Politie met Sinan Çankaya

  Jan 03 2019

  S02E05: De politie met Sinan Çankaya Kan een goed functionerende rechtsmacht eigenlijk zonder politie? En is het politieagenten ooit geoorloofd om mensen te profileren op uiterlijk? Zou er een beroepsverbod moeten komen voor agenten die er discriminerende en zelfs racistische ideeën op nahouden? Kan dat überhaupt? Over de rol van de politie in de rechtsstaat, de televisieserie The Wire, etnisch profileren door agenten maar ook over vooroordelen en weerstand tegen deze beroepsgroep spreken we met...more

 • RadioRechtsstaat S02E04 Burgerlijke Ongehoorzaamheid met Robin Celikates

  Jan 03 2019

  S02E04: Burgerlijke ongehoorzaamheid met Robin Celikates Wanneer ben je als burger ‘ongehoorzaam’ en wanneer crimineel? Bestaat er eigenlijk wel verschil? De zoutmars van Gandhi, de freedom rides tijdens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, de demonstraties van de suffragettes: allemaal bekende voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar gaat het bij dit fenomeen eigenlijk altijd om een rechtvaardig doel? En past burgerlijke ongehoorzaamheid nog wel in deze tijd? Hierover spreken we met...more

 • RadioRechtsstaat S02E03 Onderzoeksjournalistiek met Eric Smit

  Jan 03 2019

  S02E03: Onderzoeksjournalistiek met Eric Smit Wat is de rol van onderzoeksjournalistiek in tijden van desinformatie, clickbait en politici die deze beroepsgroep keihard ondermijnen? Hoe ziet de toekomst van de ‘vierde macht’ van onze democratische rechtsstaat eruit nu abonnees en advertentie-inkomsten steeds meer teruglopen? Is objectiviteit voor een journalist hetzelfde als afzijdig blijven? En waar loopt de scheidslijn tussen journalistiek en activisme? Hierover gaan we in gesprek met Eric Smi...more

 • RadioRechtsstaat S02E02 Anti Terreurbeleid met Doutje Lettinga

  Jan 03 2019

  S02E02: Anti terreurbeleid met Doutje Lettinga Angst voor terrorisme houdt mensen behoorlijk bezig. Toch veroorzaakt terrorisme om ons heen relatief weinig doden en gewonden. Wat verklaart de nadruk die er in de politiek en in het publieke debat op dit onderwerp ligt? En hoe ver mag de staat gaan in het voorkomen van terrorisme? Gaat het voorkomen van een aanslag voor het handhaven van mensenrechten? En bestaan er maatregelen tegen het aanpakken van terrorisme, die de grondrechten van anderen ni...more

 • RadioRechtsstaat S02E01 De Advocaat met Sidney Smeets

  Jan 03 2019

  S02E01: De rol van de advocaat met Sidney Smeets De rol van de advocaat is het beschermen van de cliënt, maar hoever gaat deze verantwoordelijkheid eigenlijk? Waarom heeft iedereen recht op een advocaat, zelfs mensen die zonder twijfel schuldig zijn? Bestaan er grenzen aan het beroepsgeheim? En kun je als openlijk voorvechter van LHBTQ rechten nog wel een homohater verdedigen? Over de rol van de advocaat binnen de rechtsstaat gaan we in gesprek met Sidney Smeets, strafpleiter bij Spong Advocate...more

 • RadioRechtsstaat S01E06 Vrouwenquota Met Anniek De Ruijter

  Feb 17 2018

  Seizoen 1, Aflevering 6: Anniek de Ruijter over Vrouwenquota De helft van de wereldbevolking is vrouw, maar die verdeling zien we ook in Nederland niet terug bij mensen op invloedrijke posities. Of het nu om het parlement gaat of de besturen van grote bedrijven, qua representatie van vrouwen (en mensen van kleur) is er sprake van structureel onevenredige verdeling. Is het tijd voor een vrouwenquota? Hoe verhoudt zich dat tot de rechtsstaat? Is een vrouwenquota niet discriminerend voor mannen? D...more

 • RadioRechtsstaat S01E05 Digitale Rechten Met Nani Jansen Reventlow

  Feb 17 2018

  Seizoen 1, Aflevering 5: Nani Jansen Reventlow over Digitale Rechten Wat zijn digitale rechten precies en hoe verhouden die zich tot de rechtsstaat? Hierover hebben we het deze aflevering met Nani Jansen Reventlow, mensenrechtenadvocaat en directeur van het Digital Freedom Fund. We bespreken onder andere of opkomen voor privacy teveel een achterhoede gevecht is en waarom we wél kritisch zijn over privacyschendingen door de overheid, maar we ons in ons dagelijks leven privacyinbreuken door bedri...more

 • RadioRechtsstaat S01E04 Vrijheid Van Meningsuiting Met Wouter Veraart

  Feb 17 2018

  Seizoen 1, Aflevering 4: Wouter Veraart over de Vrijheid van Meningsuiting Over het bekendste mensenrecht in Nederland hebben we het met Wouter Veraart, rechtsfilosoof en professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Waarom is nu juist dit grondrecht zo populair? Waar komt het vandaan? Wat zijn eventuele beperkingen aan dit recht? Naast een antwoord op deze en meer vragen, deelt Wouter zijn enthousiasme over de grondwet van de Bataafse Republiek met ons.

 • RadioRechtsstaat S01E03 Media En Strafrecht Met Chris Klomp

  Feb 17 2018

  Seizoen 1, Aflevering 3: Chris Klomp over Media en Strafrecht Hoe gaan media en politiek om met strafzaken, verdachten, slachtoffers en daders? Welke rol zouden journalisten hierbij moeten spelen en doen ze dat ook? Hierover praten we met Chris Klomp, rechtbankverslaggever en journalist bij het Algemeen Dagblad. Chris is zelf erg actief op twitter, onder andere via zijn @realtwitcourt. We gaan ook in op hoe zijn rechtsstatelijke uitlatingen over #metoo en de zaak Mitch Henriquez zich verhouden ...more

 • RadioRechtsstaat S01E02 Inburgering Met Tamar De Waal

  Feb 17 2018

  Seizoen 1, Aflevering 2: Tamar de Waal over Inburgering De rechtsstaat beschermt burgers tegen machtsmisbruik door de overheid. Maar hoe zit dat met nieuwkomers? Wanneer mogen zij gebruik maken van deze bescherming? Hoe verhoudt inburgering zich tot de rechtsstaat en de democratie? En waarom gaat dit onderwerp niet alleen inburgeraars zelf, maar ons állemaal aan? Hierover gaan we in de tweede aflevering in gesprek met politiek filosoof en jurist Tamar de Waal, universitair docent aan de Erasmus...more

 • RadioRechtsstaat S01E01 De Rechtsstaat Met Alex Brenninkmeijer

  Feb 16 2018

  Seizoen 1, Aflevering 1: Alex Brenninkmeijer over de Rechtsstaat. In onze allereerste aflevering is niemand minder dan Alex Brenninkmeijer te gast. Als jurist, voormalig rechter, voormalige Nationale Ombudsman, hoogleraar rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en  lid van de Europese Rekenkamer is Alex een zwaargewicht op het thema rechtsstaat. De aflevering luistert dan ook als een inleiding op het onderwerp zelf, waarin onder andere vragen als 'wat is de rechtsstaat nu precies' en 'hoe verho...more