PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Maurice de Hond, de schoft van de Deventer Moordzaak

Een serie podcasts over alle ins en outs rond de Deventer Moordzaak zoals onderzocht door Maurice de Hond.

Afleveringen

 • Aflevering 12: Extra aflevering Deventer Mediazaak

  Aug 30 2021

  12 fragmenten die u van de podcastmaakster Annegriet Wietsma niet mocht horen.

 • Aflevering 11: Het laatste woord aan Peter Plasman (+ mevrouw Waisvisz)

  Aug 24 2021

  In zijn laatste woord geeft Peter Plasman zijn (juridische) visie op de rol van Maurice de Hond bij de Deventer Moordzaak, de stand van zaken  en de aanpak van de Deventer Mediazaak. Met een opvallend  slotwoord van mevrouw Waisvisz, waarvan het veelbetekenend is dat die  de Deventer Mediazaak niet gehaald heeft.

 • Aflevering 10: Epiloog met Prof. Derksen

  Jul 07 2021

  In een gesprek met Prof. Derksen worden de bevindingen van de Deventer Moordzaak bekeken in het licht van het functioneren van onze rechtsstaat.

 • Aflevering 9: Het eigen verhaal van Louwes

  Jul 07 2021

  Tot slot Ernest Louwes, die zijn kant van het hele verhaal vertelt. Is hij die koelbloedige moordenaar, die het OM van hem gemaakt heeft, en is veel van wat hij vertelt gelogen? Of is hij het slachtoffer van tunnelvisie van het onderzoeksteam en het OM en de framing van de betrokkenen in de media, zoals Eikelenboom van het NFI, die verantwoordelijk waren voor zijn veroordeling tot 12 jaar?

 • Aflevering 8: De framing van de Deventer Mediazaak

  Jul 07 2021

  In de podcast de Deventer Mediazaak wordt heel selectief gebruik gemaakt van de informatie, cruciale informatie aan de luisteraar onthouden en belangrijke vragen niet gesteld. Als je de ontbrekende informatie wel krijgt, dan ben je beter in staat om een oordeel te vormen of Maurice de Hond inderdaad de schoft is van de Deventer Moordzaak. Met als slot het terugkijken van Maurice de Hond op zijn rol in deze zaak sinds 2005.

 • Aflevering 7: Vragen rond Michaël de Jong

  Jul 07 2021

  Nadat half oktober 1999 het onderzoek zich volledig richtte op Louwes, werd het onderzoek naar Michaël de Jong abrupt gestopt. Diverse onderzoekslijnen zijn niet vervolgd, vele vragen zijn niet gesteld. Wat wist men wel? Wat had men kunnen weten als de juiste vragen wel waren gesteld? En waarom werden die vragen niet gesteld?

 • Aflevering 6: CSI op de Zwolseweg

  Jun 22 2021

  Op de Plaats Delict waren er diverse zeer belangrijke aanwijzingen, die door het onderzoeksteam niet zijn onderkend of niet zijn onderzocht. Toch zeggen zij veel over de gang van zaken bij de gruwelijke moord en wat de dader toen bezielde.   Bij het bekijken van de foto’s van de PD en de rapporten van de Technische Recherche, blijkt op de Plaats Delict allerlei belangwekkende informatie door het onderzoeksteam niet onderkend te zijn of genegeerd. Toch kunnen die van groot belang zijn bij het ond...more

 • Aflevering 5: Schuldig door DNA

  Jun 22 2021

  Het DNA op de blouse speelde een cruciale rol bij de veroordeling van Louwes in Den Bosch en is bepalend voor de beeldvorming. Maar hoe hard is dat bewijs eigenlijk? Hoe kan de blouse van het slachtoffer nieuwe bloedvlekken hebben gekregen? Welke mishandelingen heeft de blouse van de weduwe ondergaan en hoe ging het NFI daarmee om? Als je Richard Eikelenboom (destijds werkzaam bij het NFI) moet geloven op basis van hetgeen hij de laatste jaren over het gevonden DNA van Louwes vertelt, zou er maa...more

 • Aflevering 4: Fantasieën over de A28

  Jun 21 2021

  Louwes zou gelogen hebben over de plek waarvandaan hij het laatste telefoongesprek met de weduwe had gevoerd. Dat was volgens OM en rechters in Deventer en niet op de A28. Maar hoe zeker is dat eigenlijk? En is de file van 20.00 uur bij Harderwijk eigenlijk niet een hard alibi voor Louwes en het bewijs dat hij niet heeft gelogen? Dat het korte telefoongesprek dat Louwes om 20:36 uur gevoerd heeft met de weduwe door een antenne was afgehandeld en Louwes aangeeft dat hij het gesprek van de A28 had...more

 • Aflevering 3: De sleutelrol van een huishoudster en een grafrechtendocument

  Jun 21 2021

  Was Louwes nu wel of niet ’s morgens bij de weduwe geweest? En welke doorslaggevende rol speelt de huishoudster hierbij? Wat is er nu echt gebeurd met het grafrechtendocument en had de weduwe ’s morgens een rode jurk aan of niet? Hoe was Louwes eerder met politie in contact gekomen? Louwes vertelde dat hij op 23 september 1999 rond kwart over negen, half tien kort bij de weduwe was langsgegaan voor het afhalen van een grafrechtendocument. In eerste instantie gaf de huishoudster van de weduwe aan...more

 • Aflevering 2: Wel/Niet komen opdagen bij het avondeten

  Jun 21 2021

  Louwes’ alibi dat hij om 21 uur thuis kwam, werd niet door zijn vrouw bevestigd. Hij zou thuis hebben gegeten, weg zijn gegaan en na 22 uur thuis zijn gekomen. Maar wat stelde de politie vast en hoe ging het OM ermee om? Het alibi van Louwes was dat hij rond 21 uur thuis was gekomen op de avond van de moord. Toen zijn vrouw de dag na zijn arrestatie op 19 november werd gevraagd hoe laat hij de avond van de 23e september was thuisgekomen, bepaalde ze dat op basis van de huisagenda. De aantekening...more

 • Aflevering 1: De fatale geurproef

  Jun 21 2021

  Het verloop van de zaak tot aan de uitspraak van de Hoge Raad in 2003. Hoe kon Louwes via een geurproef verbonden aan een mes, dat niet het moordwapen was, toch tot 12 jaar worden veroordeeld? Via de uitzending van Opsporing Verzocht van 19 oktober 1999 wordt een indruk gegeven van wat de politie op 25 september 1999 had aangetroffen in het huis van weduwe Wittenberg. Na eerst het onderzoek vooral op Michaël de Jong gericht te hebben, ging in de derde week van oktober de aandacht van het onderzo...more

 • Aflevering 0: Proloog

  Jun 21 2021

  Een inleidend gesprek over doel en opzet van de podcast, de grote impact van de Deventer Mediazaak bij de beeldvorming over de hoofdpersonen en hoe Maurice de Hond terugkijkt op zijn eigen rol.