PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

De Wettenfabriek

In de wekelijkse podcast De Wettenfabriek belichten we aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen binnen en buiten de Rijksoverheid hoe wetten tot stand komen en werken. Van de voorbereiding bij ministeries, onderhandelingen in Brussel tot debatten in het parlement. De acht afleveringen zijn vanaf donderdag 10 februari 2022 wekelijks op donderdag beschikbaar. De podcast is een initiatief van de Academie voor Wetgeving en het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (minis...more

Afleveringen

 • Ga van mijn stoel af

  Mar 31 2022

  De wetgever maakt de wetten en de rechter past ze toe. Klinkt overzichtelijk, maar waarom is er dan toch zo vaak discussie over die rolverdeling, zoals bij de Urgenda-zaak? Je hoort het in deze aflevering van Dineke de Groot (president Hoge Raad), Jerfi Uzman (hoogleraar staatsrecht Universiteit van Amsterdam), Laura Burgers (universitair docent gepromoveerd in het klimaatrecht, Universiteit van Amsterdam) en Tom van der Meer (hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam).Een uitgeschrev...more

 • Tussen beleid en balie

  Mar 24 2022

  Hoe zorg je ervoor dat beleid en wetten goed worden uitgevoerd, met oog voor de individuele omstandigheden? Dat is de centrale vraag in aflevering 7. Voormalig VVD-kamerlid André Bosman (voorzitter Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties), gemeenteambtenaar Audrey Mennens en journalist Jesse Frederik (De Correspondent) gaan in op het belang van goede, uitvoerbare wetgeving die ruimte laat voor de menselijke maat.Een uitgeschreven versie van de aflevering is op www.wettenfabriek.nl te vinden...more

 • De luiken open

  Mar 17 2022

  Ook in het wetgevingsproces is openbaarheid van groot belang. In aflevering 6 bespreken we waarom en gaan we in op actuele ontwikkelingen, zoals de invoering van de Wet open overheid op 1 mei 2022. Aan het woord komen Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66), topambtenaar Maarten Schurink (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en journalist Sheila Sitalsing (De Volkskrant).Een uitgeschreven versie van de aflevering is op www.wettenfabriek.nl te vinden.Sprekers:Kees Dorresteijn (ho...more

 • Wie verzint zoiets?!

  Mar 10 2022

  Wetgeving begint met een idee – maar waar komt dat idee vandaan? In deze aflevering staan we aan de hand van de toekomst van de arbeidsmarkt stil bij de vraag waar politici en ambtenaren hun ideeën voor wetgeving vandaan halen. Met hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp (Universiteit van Amsterdam), Mariëtte Hamer (tot 1 april 2022 voorzitter Sociaal-Economische Raad) en topambtenaar Stan Kaatee (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).Een uitgeschreven versie van de aflevering is op www...more

 • Een wet in een week

  Mar 03 2022

  Een wet in een week, hoe kan dat? In deze aflevering blikken we terug op de totstandkoming van de ‘spoedwet’ over de avondklok in februari 2021. Hoe versnel je het wetgevingsproces en hoe voorkom je dat dat ten koste gaat van zorgvuldigheid? We horen het van ambtenaren Cees van Strijen en Tim Borman (ministerie van Justitie en Veiligheid) en Lisanne Groen (Raad van State).Een uitgeschreven versie van de aflevering is op www.wettenfabriek.nl te vinden.Sprekers:Kees Dorresteijn (host)Tim Borman (w...more

 • De Kamers aan zet

  Feb 24 2022

  Wat is de rol van de Kamers in het wetgevingsproces en welke ondersteuning krijgen Kamerleden daarbij? En hoe maak je als Kamerlid zelf een wetsvoorstel, zoals Ronald van Raak deed over het bindend raadgevend referendum? Hij vertelt het ons in aflevering 3. Daarnaast spreken we met Hugo Doornhof (CDA-senator), Manon Julicher (medewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66 en staatsrechtkenner) en Tom van der Meer (hoogleraar politicologie Universiteit van Amsterdam).Een uitgeschreven versie van d...more

 • Europa: Best belangrijk

  Feb 17 2022

  De Europese Unie, dat is pas écht een wettenfabriek. In de tweede aflevering staan we aan de hand van de ‘stikstofcrisis’ stil bij het Europese wetgevingsproces en de invloed ervan op onze wetten. Welke rol speelt Nederland in Brussel en hebben we wel voldoende aandacht voor het Europese wetgevingsproces? We vragen het aan Carla Boonstra (werkzaam op de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel), Diederik Samsom (kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans) en Ton van den Brin...more

 • De reis van een wet

  Feb 10 2022

  Hoe kom je van een idee voor de samenleving tot een wet? In deze eerste aflevering behandelen we de reis van de nieuwe Alcoholwet, van idee tot Staatsblad. Aan het woord komen wetgevingsjurist Ineke Plooij, wetgevingsadviseur Lisanne Groen (Raad van State), voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis en staatsrechtkenner Wytze van der Woude.Een uitgeschreven versie van de aflevering is op www.wettenfabriek.nl te vinden.Sprekers:Kees Dorresteijn (host)Paul Blokhuis (voormalig staatssecretaris van Vo...more

 • De Wettenfabriek

  Feb 02 2022

  In de wekelijkse podcast De Wettenfabriek belichten we aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen binnen en buiten de Rijksoverheid hoe wetten tot stand komen en werken. Van de voorbereiding bij ministeries, onderhandelingen in Brussel tot debatten in het parlement.De acht afleveringen zijn vanaf donderdag 10 februari 2022 wekelijks op donderdag beschikbaar.De podcast is een initiatief van de Academie voor Wetgeving en het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (ministeri...more