PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

De Publieke Ruimte

In de podcast de Publieke Ruimte gaan Martijn Grimmius en Otto Thors samen met hun hoofdgast op zoek naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. Wat komt er allemaal kijken bij een betere dienstverlening? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn al tot bloei gekomen? Deze podcast is een initiatief van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering. Doel van dit programma is om dienstverlening aan burgers en bedrijven duurzaam te verbete...more

Afleveringen

 • Dag van de Publieke Dienstverlening

  Jun 25 2022

  Donderdag 23 juni was de eerste Dag van de Publieke Dienstverlening. Hoe geven we de komende jaren invulling aan de dienstverlening van de overheid? Hoe behouden we wat goed gaat en verbeteren we wat nodig is? Over deze vragen en over thema’s als vertrouwen, maatwerk en rechtvaardigheid werd op deze dag op verschillende plekken gesproken. Martijn en Otto blikten aan het eind van deze dag in New Babylon in Den Haag terug met o.a. Arron Bell, bestuurder bij het CAK en bestuurlijk trekker van de Da...more

 • Invoeringstoets

  Jun 21 2022

  Hoe zorg je ervoor dat ingevoerd beleid ook daadwerkelijk het effect heeft dat je ermee had beoogd en niet knelt in de uitvoering? Om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering rond nieuwe regelgeving wil het kabinet vaker een zogenaamde invoeringstoets inzetten. Maar wanneer zet je zo’n toets nou in? Wat voor resultaten levert dit op? Zit je er als beleidsmedewerker wel op te wachten? En is het niet nog meer bureaucratie voor een uitvoeringsorganisatie? Martijn en Otto praten er over met Andre ...more

 • Digitale Ethiek

  Jun 07 2022

  De overheid verzamelt en beheert digitaal steeds meer informatie. De dienstverlening kan hierdoor verbeterd worden, maar tegelijkertijd roept het ook vragen en dilemma’s op. Met wie mag je welke informatie wel of niet delen? Kun je overal zomaar een algoritme op los laten? En van welke mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, AI, kun je gebruik maken? Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig en weloverwogen gebruik gemaakt wordt van data heeft het UWV het Kompas Data Ethiek ontwikkeld. In deze ...more

 • Samenwerken

  May 24 2022

  Goede publieke dienstverlening is mede afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen binnen de ambtelijke driehoek: de eigenaar, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Martijn en Otto spreken in een nieuwe aflevering van de podcast met Janet Helder (plaatsvervangend DG bij de Belastingdienst, Ric de Rooij (plaatsvervangend SG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Kees van der Burg (DG mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Alle drie zijn...more

 • Knelpunten in beeld bij de politiek

  May 10 2022

  Hoe zorg je er voor dat knelpunten uit de uitvoering ook bij de politiek bekend worden? De Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties pleitte in haar rapport al voor een beter contact tussen uitvoeringsorganisaties en de politiek. Inmiddels hebben SVB, UWV en de Belastingdienst de Tweede Kamer rechtstreeks laten weten waar de regels knellen voor een goede uitvoering. Maar hoe bepaal je als uitvoeringsorganisaties wat je wel en wat je niet deelt? En wat vinden beleidsdepartementen er van dat hu...more

 • Hardvochtigheden

  Apr 19 2022

  Hoe herken je als medewerker van een publieke dienstverlener hardvochtigheden in uitvoering van de wet? En wat kun je doen om het bespreekbaar te maken en te veranderen? Martijn en Otto praten er over met Martin Hagen, strategisch beleidsadviseur bij DJI en Jean Weijers, manager bij DUO.

 • Ambtelijk Vakmanschap

  Apr 12 2022

  In een nieuw seizoen van ‘De Publieke Ruimte’ praten Martijn en Otto met betrokken ambtenaren over thema’s die aan de basis liggen van goede publieke dienstverlening. Het eerste thema dat ze belichten is ‘ambtelijk vakmanschap’. Ze spreken er over met Ellen Viergever, programmamanager van het project Ambtelijk Vakmanschap en Grenzeloos Samenwerken, Steven Kroesbergen, dealmaker City Deals voor het ministerie van BZK en Maike Klip, zij publiceerde een blog over ‘de begripvolle ambtenaar’.

 • Terugblik op seizoen 2 met Petula Huising

  Nov 30 2021

  In deze bonusaflevering blikken we met de voltallige redactie - Otto, Martijn én Michel en Patty - terug op het tweede seizoen. We bespreken dit seizoen langs de lijnen van de technische briefing in de Tweede Kamer over het Werkprogramma Publieke Dienstverlening. De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd bijgepraat door door Maarten Schurink, SG van Binnenlandse Zaken, Michelle Blom, DG bij Rijkswaterstaat en Nathalie van Berckel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, Arne van Hout, gem...more

 • Michèle Blom

  Oct 26 2021

  Deze week spreken Otto en Martijn met Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, over wegen, bruggen en keringen, de alomtegenwoordigheid van Rijkswaterstaat in de vormgeving van Nederland, over bruggenbouwers tussen beleid en uitvoering, het belang van het kennen van beide rollen en over tegeltjeswijsheden als: "Uitvoeren zonder kennis is levensgevaarlijk." Ook in deze aflevering: Maike Klip vertelt waarom ambtenaren die minder contact hebben met de burger juist meer begripvol moet...more

 • Simon Sibma

  Oct 12 2021

  Dienstverlening is hét woord van deze aflevering. Dit bespreken we met Simon Sibma, voorzitter van de RvB van de SVB en trekker van het spoor Toekomstbestendige Dienstverlening. Want hoe en voor wie verbeteren we die dienstverlening eigenlijk? Waar beginnen we? Maike Klip volgde een maand lang haar eigen contact met de overheid. Vanuit haar perspectief én dat van de overheid. En Vincent van Beek vertelt over de Haagse dienstverlening op het platform Mijn Den Haag. Kortom: een aflevering bomvol d...more

 • André Bosman

  Sep 28 2021

  André Bosman - voormalig Kamerlid en voorzitter van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties - spreekt met Martijn en Otto over hoe actueel het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ nog is, en waarom dat is. 

 • Alexander Pechtold

  Sep 14 2021

  In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Publieke Ruimte gaan we 'op naar een optimistische uitvoering' met directeur van het CBR Alexander Pechtold. Over accepteren dat dingen mis kunnen gaan, van 'kretologie' naar realiteit, het bespreken van 'wat' in de politiek - maar vergeet bij het 'hoe' de uitvoerder niet. Ook in deze aflevering: Maike Klip over de poortwachtersfunctie van de werkgever, Pieter in 't Hout vertelt over het digitale huishoudboekje van de gemeente Utrecht.

 • Terugblik op seizoen 1 en vooruitblik met Petula Huising

  Jul 13 2021

  In deze bonusaflevering blikken we met de voltallige redactie - Otto, Martijn én Michel en Patty - terug op de meest spraakmakende fragmenten van het eerste seizoen. Wat viel ons op? Hoe verhouden de verhalen van de verschillende hoofdgasten zich tot elkaar? En wat zijn de mooiste lessen van dit seizoen? Ook kijken we kort naar de zomer (en daarna) met Petula Huising, sinds 1 juni 2021 de nieuwe programmadirecteur Werk aan Uitvoering.

 • Paul 't Hart

  Jun 29 2021

  In deze aflevering nemen we de publieke dienstverlening onder de loep met hoogleraar Bestuurskunde (UU) Paul 't Hart. Wie is 'de ambtenaar' en waar staat de ambtenaar voor? En is het 'de uitvoering' of 'de publieke dienstverlening'? Ook in deze aflevering: het veranderdilemma van Jaap, een nieuwe column van Maike Klip en Stef Viegen (gemeente Rotterdam) vertelt over de oplossing die zij bedachten voor het aangeven van je pasgeboren baby in coronatijd. 

 • Jorinde ter Mors

  Jun 15 2021

  Otto en Martijn spraken met Jorinde ter Mors - directeur dienstverlening in gemeente Utrecht  en de voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten - in het stadskantoor Utrecht. Wat is het 'goede' wanneer het over dienstverlening gaat? En wat is de echte vraag achter een paspoort? Ook in deze aflevering: Hoe ver moet je als overheid gaan voor je inwoner? Yousuf Yousufi vertelt wat de gemeente kan leren van een supermarkt als de Jumbo. En een nieuwe column van Maike Klip.

 • Ab van Ravestein

  Jun 01 2021

  Martijn en Otto spreken Ab van Ravestein, directeur van de Dienst Wegverkeer. Daarnaast legt Matthijs Goense in deze aflevering uit waarom een app voor de verandering wél de oplossing is, duikt Maike Klip opnieuw in de belevingswereld van de begripvolle ambtenaar

 • Trailer

  May 17 2021

  Elke dag werken aan een betere publieke dienstverlening: hoe werkt dat in de praktijk van alledag? Hierover spreken Martijn Grimmius en Otto Thors met hun gasten in de podcast De Publieke Ruimte. Wat komt er allemaal kijken bij een betere dienstverlening? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn al tot bloei gekomen?

 • Maarten Schurink

  May 13 2021

  In de eerste aflevering spreken Martijn en Otto met Maarten Schurink, de secretaris-generaal van het ministerie van BZK. Samen met twee andere SG’s is hij opdrachtgever van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering. Martijn en Otto vragen zich af hoe hij als hoogste ambtelijke baas van het departement kijkt naar de praktijk van de publieke dienstverlening. Verder in deze aflevering: een oplossing van DUO, het dilemma van Ellis Jongerius en de column van Maike Klip.