PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Appèl

Dit is Appèl. Een podcast van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping zoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Met interessante gasten, goede analyses en zorgvuldige redeneringen.

Afleveringen

 • Samen sterk: het belang van solidariteit binnen de EU

  Jun 30 2022

  De Europese Unie gaat van de ene crisis naar de andere: de coronapandemie, de Russische inval in Oekraïne, de gevolgen van de klimaatcrisis die zich steeds meer laten voelen. Zulke schokken hebben ook hun effect op de economie en financiën van de Europese lidstaten. Bovendien maken de schokken duidelijk dat ‘investeringen nodig zijn in de Europese welvaart, veiligheid en duurzaamheid’. Dat stelt Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, in zijn artikel voor het zomernummer van...more

 • Hoe verdedigen we het recht op abortus?

  Jun 17 2022

  De dreigende afschaffing van het nationale recht op abortus in de Verenigde Staten leidde wereldwijd tot grote onrust, ook in Nederland. Ineens stond de Dam weer vol met verdedigers van het recht op abortus, die zich zorgen maken over de gebeurtenissen in de VS maar ook over de groeiende anti-abortuslobby in Nederland. Volgens rechtshistoricus en mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen is het dan ook van het grootste belang om voor het recht op zwangerschapsafbreking te blijven vechten. Ma...more

 • Een beter klimaat begint bij het burgerberaad

  Jun 10 2022

  Overstromingen, hitterecords en bosbranden: de klimaatcrisis is niet meer een probleem van de toekomst, maar gebeurt nu. Terwijl de overheid zich al ruim vijftig jaar bewust is van het steeds groter wordende probleem, blijft effectieve actie tot op de dag vandaag uit. Is de gevestigde politiek in staat dit uiterst complexe en gepolariseerde probleem effectief aan te pakken? Of loopt de democratie zoals wij die nu kennen, tegen haar grenzen aan? We praten hierover in deze aflevering met Eva Rove...more

 • Onderwijs: de grote ongelijkmaker

  May 16 2022

  Het vergroten van de kansengelijkheid in het onderwijs staat hoog op de agenda van onderwijsorganisaties, beleidsmakers en politieke partijen van links tot rechts. Toch lukt het ondanks alle goede bedoelingen maar niet om de ongelijkheid terug te dringen. Zo is het opleidingsniveau van de ouders nog steeds grotendeels bepalend voor het middelbare schooladvies. Wat zijn de oorzaken van die hardnekkige ongelijkheid en wat moet er gebeuren om van onderwijs eindelijk een grote gelijkmaker te maken? ...more

 • De toekomst van de politieke partij

  May 03 2022

  De kritiek op het functioneren van politieke partijen groeit. Partijen zijn versplinterd, weten steeds minder leden aan zich te binden en lijken in de praktijk steeds vaker de staat te vertegenwoordigen in plaats van de burger. De kiezer heeft ondertussen zelfs minder vertrouwen in partijen dan in de regering of de Tweede Kamer. De nieuwste editie van Idee, het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, staat daarom in het teken van ‘de toekomst van de politieke partij’. Welke rollen ve...more

 • Waarom Oekraïne zal blijven vechten

  Apr 21 2022

  Oekraïners weten dat er geen leven is onder Russische bezetting en zullen daarom blijven vechten tot de laatste druppel bloed. Dat stelt Olga Burlyuk, universitair docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en afkomstig uit Oekraïne, in deze aflevering van Appèl. Een vredesakkoord dat Russische bezetting toestaat, geheel of gedeeltelijk, is volgens haar dan ook geen optie. In een gesprek voor de Belgische zender VRT zei je: we moeten een nieuw format bedenken voor hoe landen die Oekr...more

 • Wat is vrijheid?

  Apr 11 2022

  Vrijheid: je gaat het pas zien wanneer het onder druk staat. De inwoners van Oekraïne ervaren dat momenteel op de meest schrijnende manier. Maar ook het uitbreken van de coronapandemie betekende voor miljoenen mensen een tot nog toe ongekende inbreuk op de vrijheid. Zowel de voor- als tegenstanders van de coronamaatregelen deden een beroep op het belang van vrijheid om hun argument kracht bij te zetten. Heet hangijzer was de vraag in welke mate de individuele vrijheid beperkt mocht worden om kw...more

 • Wie is de baas over onze data?

  Apr 05 2022

  Nationale en lokale overheden maken steeds vaker gebruik van digitale technologie. Denk aan algoritmes die gebruikt worden voor fraudeopsporing en criminaliteitspreventie, maar ook aan projecten in de zogeheten slimme stad. Ondoordacht gebruik van technologie, zoals camera’s met gezichtsherkenning, kan echter enorme gevolgen kan hebben voor de rechten en vrijheden van mensen. Vaak wordt bij technologische toepassingen bovendien software ingekocht bij grote bedrijven, en is niet altijd duidelijk ...more

 • Hoe leuk is het nog om raadslid te zijn?

  Mar 21 2022

  Met de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug staat een grote groep enthousiaste nieuwe raadsleden klaar om zich de komende vier jaar in te zetten voor hun gemeente. Een van de mooiste functies die er bestaan, volgens fractieleider voor D66 in Winterswijk Loes ten Dolle. Toch is het goed als nieuwe raadsleden ook voorbereid zijn op de minder aangename kanten van het raadslidmaatschap. In deze aflevering van Appèl vertelt Ten Dolle over de scheldpartijen, bedreigingen en verwensingen waarmee...more

 • Waar gaan we wonen?

  Mar 02 2022

  Wij laten ons niet meer uitwonen! Dat was een van de slogans tijdens de woonprotesten afgelopen jaar, waarin duizenden mensen in verzet kwamen tegen de torenhoge huizenprijzen en de jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. De wooncrisis is zo groot dat het nieuwe kabinet zelfs weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangesteld. Die heeft onder meer de schone taak om te zorgen voor 100.000 nieuwe woningen per jaar. Maar welke woningen zijn er precies nodig? Waa...more

 • ICT in het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen

  Jan 31 2022

  De kwaliteit van het onderwijs in Nederland laat te wensen over. Vooral de leesvaardigheid van vijftienjarigen holt achteruit, zo laat vergelijkend internationaal onderzoek zien. Hoe komt het dat Nederlandse scholen steeds slechter presteren, en vooral: wat is er nodig om die dalende trend te keren? Hierover praten Daniël Schut en Suzanne van den Eynden in deze aflevering van Appèl met Carla Haelermans, hoogleraar onderwijseconomie aan Maastricht University. Zij onderzoekt onder meer hoe de effe...more

 • Hoe krijg je mensen warm voor windmolens?

  Jan 19 2022

  Voor menig lokaal politicus hét grote dilemma: de klimaatopgave is enorm, maar burgers zitten niet te wachten op windmolens en zonneparken die nodig zijn voor de energietransitie. Inspraak van bewoners is echter cruciaal voor een democratisch en rechtvaardig klimaatbeleid. Hoe krijg je binnen je gemeente toch de handen op elkaar voor klimaatmaatregelen die letterlijk dichtbij de achtertuin van burgers komen? Met andere woorden: hoe krijg je mensen warm voor windmolens? Hierover praten we in dez...more

 • De menselijke maat in de verzorgingsstaat

  Jan 04 2022

  In haar proefschrift 'Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg' beschrijft Willemijn van der Zwaard hoe ‘de mens’ in de verzorgingsstaat steeds meer uit beeld is geraakt, met 'institutionele vernedering' tot gevolg. Van der Zwaard, projectleider bij zorginstelling Reinaerde, onderzocht welk mensbeeld centraal stond in de decentralisaties van de verzorgingsstaat in 2015, die juist als doel hadden de zorg dichter bij de burger te brengen. In deze aflevering van Appèl legt zij uit wat er...more

 • Hoe versterken we de democratie?

  Dec 20 2021

  Democratie lijkt steeds minder vanzelfsprekend. In veel westerse landen staat de rechtstaat onder druk, viert het wantrouwen hoogtij en neemt de maatschappelijke polarisatie toe. Populisten en autoritaire leiders spinnen hier garen bij en zagen zo aan de poten van de liberale democratische rechtsorde. Voordat we echter direct op de barricades springen om de democratie met hand en tand te verdedigen, moeten we ons volgens politiek filosoof Donald Loose eerst afvragen: hoe moet een democratie er p...more

 • Wat Ubuntu, Buen Vivir en Bruto Nationaal Geluk ons leren over klimaatverandering

  Dec 14 2021

  Om de verdere opwarming van de aarde te beperken, moeten we niet alleen anders gaan handelen maar ook anders denken. Dat betoogt onderzoeker, beleidsadviseur en kunstenaar Dorine van Norren in deze aflevering van Appèl. Het westerse wereldbeeld dat gebaseerd is op onder meer economische groei, individueel welzijn en de dominantie van de mens over de natuur, is volgens haar niet voldoende om de aarde te redden. Om klimaatverandering en de groeiende ongelijkheid te lijf te gaan, zouden we vaker te...more

 • Ongekend onrecht en verscheurd vertrouwen: hoe maakt de overheid het weer goed met de burger?

  Nov 26 2021

  De beschamende Toeslagenaffaire en de schadeproblematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning zijn nationale crises, die een andere aanpak vergen dan bij andere problemen. Dat zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, die onderzoek doet naar klachten van burgers over de overheid en adviseert hij hoe het vertrouwen kan worden hersteld. “De houding bij de overheid is: bewijs eerst maar dat je geen fraudeur bent, dan praten we verder met je. Dat moet worden omgedraaid.”

 • Ideologie in de gemeenteraad

  Nov 22 2021

  Op 16 maart mogen we weer naar de stembus, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die doorgaans wat minder ideologisch geladen lijken – immers, de lokale politiek moet er toch vooral voor zorgen dat de straatverlichting het doet en loszittende stoeptegels worden gerepareerd. Of is er toch een rol weggelegd voor ideologie in deze op het eerste gezicht zo praktische politiek? Daarover praten we met Josette Daemen, politiek filosoof aan de Universiteit Leiden, en Dirk-Jan van V...more

 • Het deeltijddilemma op de arbeidsmarkt

  Oct 28 2021

  Nederlandse vrouwen werken nog altijd minder uren dan mannen, als het om betaald werk gaat. In hoeverre is dit een probleem? Welke economische risico's brengt dit met zich mee? Welke gevolgen heeft dit voor de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt? En welke rol spelen overheersende ideeën in de samenleving, bijvoorbeeld over de verdeling van zorgtaken? Over deze vragen spreken we met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, en Laura de Vries, wetenschappelijk medewerker bij de Mr Hans Va...more

 • Gelijke kansen voor iedereen

  Oct 21 2021

  Waar je bent geboren, beïnvloedt nog altijd je kansen in het leven. Wat moet er gebeuren om die kansenongelijkheid voor eens en voor altijd aan te pakken? Welke rol speelt onderwijs hier precies bij? En wat kan de lokale politiek doen om ervoor te zorgen dat iedere inwoner zich maximaal kan ontwikkelen? Over deze vragen gaan we in gesprek met Fonda Sahla, tot voor kort gemeenteraadslid in Den Haag en nu Tweede Kamerlid namens D66.

 • Overheidsuitgaven: zinnig, zuinig en zorgvuldig?

  Oct 19 2021

  Op 'Verantwoordingsdag 2021' tikte de Algemene Rekenkamer het ministerie van VWS stevig op de vingers: ruim twee van de ruim vijf miljard euro die het ministerie uitgaf aan de coronacrisis bleek onrechtmatig besteed. Maar de Nederlandse overheid heeft al veel langer geen goed zicht op de uitgaven, constateert Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Geeft de overheid haar geld dan wel op een verantwoorde manier uit en heeft het beleid wel voldoende effect?

 • Een nieuwe bestuurscultuur voor de polder

  Oct 15 2021

  Hebben wij nog wel grip op het handelen van de regering? Waar komt die Nederlandse bestuurscultuur vandaan waar momenteel zo veel kritiek op is? En kunnen we het tij keren? Daarover spreken we met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, naar aanleiding van zijn boek Het land moet bestuurd worden – Machiavelli in de polder.

 • De waarden van seculiere partijen

  Sep 27 2021

  Joost Röselaers neemt afscheid als hoofdredacteur om zich weer volop op zijn predikantschap te kunnen richten. Een mooi moment met hem in gesprek te gaan. Klopt het stempel dat D66 vijandig zou staan tegenover religie? Of valt dat juist wel mee? En, ook belangrijk, waar ontlenen seculiere partijen eigenlijk hun waarden aan in deze tijd? Over dat en meer gaan we in gesprek.Te Gast:Joost Röselaers, scheidend hoofdredacteur Idee en predikant van de Vrijburg AmsterdamLaura de Vries, wetenschappelijk...more

 • De staat van de rechtsstaat

  Aug 27 2021

  Gaat er wel voldoende aandacht uit naar onze rechtsstaat? De ervaringen tijdens de coronapandemie hebben laten zien dat grondrechten niet altijd zo vanzelfsprekend zijn als ze wellicht ogen. En wat is er waar van de kritiek dat de rechter op de stoel van de politiek gaat zitten? In deze aflevering van Appèl gaan we hierover in gesprek met hoogleraar mensenrechten Barbara Oomen. Ze stelde zich verkiesbaar voor de PvdA bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen om te vechten voor de rechtsstaat. Da...more

 • Het belang van emoties in het debat over kernenergie

  Aug 12 2021

  Kernenergie lijkt geen taboe meer te zijn in de Nederlandse politiek. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is het onderwerp weer op de agenda gezet door partijen als de VVD en Volt. Volgens deze partijen zou kernenergie een oplossing bieden voor de klimaatcrisis. Linkse partijen zoals GroenLinks en de PvdA zijn echter nog steeds fel tegen en pleiten voor groene energie. Vandaag analyseren we het debat over kernenergie met Sabine Roeser, hoogleraar Ethiek aan de TU Delft. Zij onderzoekt de rol die...more

 • Economische lessen uit de coronacrisis

  Aug 03 2021

  De maatregelen tegen de uitbraak van COVID-19 hebben grote gevolgen voor onze economie, die grotendeels tot stilstand kwam in veel sectoren. De overheid stelde ongekende steunmaatregelen in om werkloosheid en faillissementen zoveel mogelijk te beperken, met een aanzienlijk hogere staatsschuld tot gevolg. Wat heeft de crisis blootgelegd over het functioneren van de economie? En welke lessen kunnen we daaruit trekken? In deze aflevering van Appèl gaan we in gesprek met econoom en journalist Mathij...more

 • Een oververhit parlement?

  Jul 12 2021

  Burn-outs onder Kamerleden komen steeds vaker voor. Naast problematisch voor de Kamerleden zelf, is de werkdruk in de Tweede Kamer tevens een belangrijk maatschappelijk punt van zorg: als hart van de democratie en de plek waar de macht gecontroleerd wordt, dient de Kamer goed te kunnen functioneren. In deze aflevering van Appèl gaan we hierover in gesprek met Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamerlid voor D66. Ook aan tafel is onze wetenschappelijke medewerker Laura de Vries.★ Support this podca...more

 • Microtargeting in de politiek

  May 31 2021

  Politieke partijen maken veel vaker gebruik van microtargeting. Hierbij gebruiken zij persoonlijke data van burgers om een specifieke groep mensen te kunnen bereiken en beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor individuen en onze samenleving als geheel. In hoeverre worden onze politieke voorkeuren door microtargeting beïnvloed? En welk effect heeft het op onze autonomie? In deze aflevering van Appèl gaan wij hierover in gesprek met Tom Dobber, postdoctoraal onderzoeker politieke communicatie en journ...more

 • Hoe komt de jeugdzorg uit het diepe dal?

  May 14 2021

  Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Dit betekende dat vanaf dat moment de gemeenten, en niet meer het Rijk, verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Volgens de inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid is de jeugdzorg sindsdien in kwaliteit achteruit gegaan. Jongeren worden in toenemende mate geconfronteerd met lange wachttijden, verkeerde diagnoses of vinden niet de weg naar de juiste zorginstantie. In deze aflevering gaan we in op de ge...more

 • Hoe ziet ‘sociaal Europa’ eruit?

  May 03 2021

  De COVID-19 pandemie heeft sociale kwesties niet alleen nationaal op de agenda gezet, ook op Europees niveau is er hernieuwde aandacht voor een ‘sociaal Europa’. Het huidige Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert op 7 en 8 mei de 'European Social Summit' in Porto met politiek leiders en sociale partners. Wat ‘sociaal Europa’ betekent, blijft echter onduidelijk. In deze aflevering van Appèl houden we dit ‘sociaal Europa’ dan ook tegen het licht. Te gast zijn Dr. So...more

 • Duurzaam Kapitalisme

  Apr 14 2021

  Eén van de kritieken op ons kapitalistische systeem is dat het niet te verenigen zou zijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. De enige manier om onze planeet leefbaar te houden is, volgens deze kritiek, om het kapitalisme te vervangen door iets anders. In zijn boek 'Duurzaam kapitalisme' betoogt Willem Schramade dat kapitalisme en duurzaamheid wel degelijk met elkaar te verenigen zijn. Hij introduceert het waardevenster, dat aangeeft waar financiële waarde ten koste gaat van sociale of ecologi...more

 • Een papieren werkelijkheid

  Mar 29 2021

  Op 1 maart werd 'Keuzes in Kaart 2022-2025' gepubliceerd door het Centraal Planbureau, met daarin de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Wat zit er nu precies achter al dat rekenwerk aan partijprogramma’s en regeerakkoorden? Wat is de invloed van deze doorrekeningen? En is het eigenlijk wel gewenst dat de spreekwoordelijke koopkrachtplaatjes zo’n grote rol krijgen in het politieke debat? In deze aflevering van Appèl gaan wij hierover in gesprek met Pieter Hasekamp en Wimar Bolhuis. Pie...more

 • Hoe komen we uit de crisis op de woningmarkt?

  Mar 22 2021

  We zitten midden in een wooncrisis. Hoe is deze crisis ontstaan? Wat moet er gebeuren om de woningmarkt rechtvaardiger te maken en hoe komen we uit deze crisis? En wat zou de rol van de overheid hierin moeten zijn? In deze aflevering van Appèl gaan wij hierover in gesprek met Prof. dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de Technische Universiteit Delft, en Prof. dr. Johan Conijn, emeritus-hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam.★ Support this podcast ★

 • Hans van Mierlo

  Mar 03 2021

  Een bon vivant, een sloddervos, maar ook een van de meest toonaangevende en succesvolle politici van de twintigste eeuw. Hans van Mierlo richtte in 1966 de partij D66 op uit onvrede met het politiek bestel, en zijn naam is nog steeds verbonden aan het wetenschappelijk bureau. Wat dreef hem? Hoe verliep zijn carrière als politicus? En wat kan D66 vandaag de dag nog van hem leren? In deze aflevering van Appèl gaan wij in gesprek met Daniël Boomsma en Thijs Kleinpaste over de biografie ‘Een wonderb...more

 • Naar een feministisch kabinet van sociale rechtvaardigheid

  Feb 23 2021

  Tegenwoordig lijken steeds meer mensen zichzelf feminist te noemen en wordt er zelfs gesproken van een nieuwe feministische golf. Het draait niet meer alleen om gelijke rechten voor vrouwen en mannen, maar ook om gelijke kansen. Hoe kan dit worden bereikt? En waarom is feminisme in deze tijd nog steeds belangrijk? In deze aflevering van Appèl gaan wij in gesprek met Afke Groen en Laura de Vries, allebei wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Samen met Tessa Holzman ple...more

 • Internationale verdragen en nationale soevereiniteit

  Feb 17 2021

  In een geglobaliseerde wereld zijn internationale verdragen en afspraken van groot belang. Multilaterale organisaties en handelsverdragen bieden uitkomst bij grensoverschrijdende verschillen en zorgen voor stabiele internationale relaties. Maar deze verdragen en afspraken staan soms op gespannen voet met met nationale rechtssystemen. Want hoe verhoudt het nationaal recht zich tot het internationaal rechtssysteem? En wat gebeurt er bij conflicterende uitspraken? Deze wederzijdse spanning zet in v...more

 • De rol van de Nederlandse Grondwet in de politiek

  Jan 11 2021

  De grondwet is bepalend voor de inrichting van de Nederlandse rechtstaat en het politiek bestel. Hierdoor is de grondwet door de jaren heen ook vaak het onderwerp van debat geweest. Maar welke rol speelt de grondwet nou echt in de Nederlandse samenleving? Op welke manieren bepaalt de grondwet onze politieke cultuur? En hoe is het debat omtrent de grondwet door de decennia heen geëvolueerd? Hierover gaan wij vandaag in gesprek met Karin van Leeuwen, universitair docent Europese politieke geschied...more

 • Rianne Letschert over waardering aan de universiteit

  Jan 05 2021

  In deze aflevering van Appèl gaan we in gesprek met Prof. dr. Rianne Letschert. Zij werd in 2016 benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht, en afgelopen september werd zij herbenoemd voor haar tweede termijn. Haar benoeming ‘bleef niet onopgemerkt’, schreef de Trouw afgelopen zomer: zij kwam van een andere universiteit, en was bovendien de jongste rector magnificus van Nederland. In deze aflevering hebben we het over een alternatief systeem van erkenning en waardering in de ke...more

 • Burgerparticipatie onder de loep

  Dec 17 2020

  Lokale overheden proberen burgers steeds vaker te betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid door middel van inspraakavonden en burgerpanels. Dit verloopt helaas niet altijd vlekkeloos. Soms leidt burgerparticipatie tot meer ontevredenheid dan instemming. Bovendien kan burgerparticipatie soms ondemocratisch zijn, wanneer inspraakmomenten alleen een homogene groep van betrokken burgers bereiken. Wat gaat er mis bij burgerparticipatie en wat kunnen we hieraan doen? In deze aflevering van Appè...more

 • Special - Lofzang op de politieke partij - Gesproken column Coen Brummer D66 Najaarscongres 2020

  Dec 11 2020

  Dit is geen nieuwe aflevering van Appèl, maar de gesproken column die Coen Brummer, directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, voordroeg op 28 november tijdens het plenair programma van het D66 Congres. Luister de aflevering hier terug. Ook is de gehele video te bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=_FILl77RgPg.★ Support this podcast ★

 • Populisme en de vernieuwing van het liberalisme

  Dec 07 2020

  Na de Tweede-Kamer verkiezingen van 2017 dachten velen dat Mark Rutte met zijn klinkende overwinning op de PVV van Geert Wilders het populisme in Nederland definitief verslagen had. Drie jaar later blijkt niks minder waar, en zijn populistische partijen in heel Europa nog steeds even populair als toen. Wat ging er mis en wat kunnen gevestigde (liberale) partijen nu doen om een weer een goed alternatief te bieden tegen populisten? In deze aflevering van Appèl gaat Daniël Schut met Coen Brummer en...more

 • Representatie en inclusie in de Nederlandse politiek

  Oct 29 2020

  Naast de corona-crisis kende 2020 ook een opleving van het debat over racisme en discriminatie. De Black Lives Matter beweging vestigde opnieuw de aandacht over hoe we met kleur en gender omgaan binnen de Nederlandse politiek en maatschappij. Deze aflevering te gast: Devika Partiman, sociaal activiste en oprichter van Stichting Stem op een Vrouw. Samen met presentator Daniël Schut gaat ze in gesprek over discriminatie, emancipatie, inclusieve vertegenwoordiging in de politiek en het belang van r...more

 • Sekswerkersrechten in Nederland

  Sep 30 2020

  De corona-crisis heeft een zware impact gehad op de gehele samenleving en veel economische sectoren, en daarmee ook op de minder besproken sectoren zoals sekswerk. Aan tafel: Yvette Luhrs, sekswerker, activist en feministisch pornomaker, Joep Rottier, onafhankelijk onderzoeker  naar o.a. de decriminalisering van sekswerk, en Ellen Bijsterbosch, D66-raadslid in Utrecht. Samen met presentator Daniël Schut gaan ze in gesprek over sekswerk, de rechten van sekswerkers en de impact van de corona-crisi...more

 • De lange arm van Den Haag: Kiza Magendane over de toenemende transnationalisering

  Aug 25 2020

  De morele opdracht van de toenemende transnationalisering"Nederland kent steeds meer biculturele burgers die met de ene voet in Nederland staan en met de andere in het land waar de wortels van hun ouders liggen. Deze toenemende transnationalisering verdient geen nervositeit, maar een politiek kader dat mensen in staat stelt om hun meervoudige netwerken en identiteiten te benutten voor de Nederlandse samenleving. Daarnaast is een politiek debat nodig over een nieuwe invulling van burgerschap, die...more

 • Bonusaflevering: De staat van het liberalisme, Coen Brummer in gesprek met de Nieuwe Vrije Eeuw

  Jul 24 2020

  In deze bonusaflevering gaat Coen Brummer van de Mr. Hans van Mierlo Stichting in gesprek met Mark Thiessen en Tim Versnel van de Nieuwe Vrije Eeuw, een beweging die het liberalisme nieuw leven in wil blazen. Hoe staat het liberalisme er voor en hoe zorgen we dat in deze eeuw het liberalisme actueel blijf? Waar staat liberalisme nog voor?★ Support this podcast ★

 • Het ongemak van oorlog en de Nederlandse militaire identiteit

  Jul 17 2020

  Het ongemak van oorlog en de Nederlandse militaire identiteitD66 is bij uitstek de partij die prat gaat op het vertrouwen in internationale samenwerking en de internationale rechtsorde, maar ook op het geloof in mensen. Op dit onderwerp schuurt het: is ons leger er om alleen maar vredes- en humanitaire missies uit te voeren, of accepteren we ook dat er een grens is waarbij we direct missies uitvoeren 'in het hoogste geweldsspectrum'? Of moeten we op lange termijn wellicht accepteren dat Nederlan...more

 • Visies op Europa en Duits voorzitterschap

  Jul 03 2020

  Visies op Europa en Duits voorzitterschapDuitsland is in de tweede helft van 2020 de voorzitter van de Europese Unie. Wat kunnen we verwachten van dit voorzitterschap? D66 is een pro-Europese partij, maar wat houdt deze pro-Europese houding in?. In dit gesprek duiken we in de Europese agenda van de komende tijd en de visie van D66 op Europa. Te gast: Dr. Afke Groen, wetenschappelijk medewerker van de van Mierlo StichtingDr. Hanco Jürgens, Wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut. ...more

 • Soevereiniteit & Big Tech

  May 12 2020

  Marleen Stikker: "Er zijn partijen die niet in gesprek willen met onze soevereine overheid, maar die wel grote invloed hebben op onze levens.”Door de coronacrisis kijken overheden naar grote tech-bedrijven. De dreiging van toenemende surveillance hangt in de lucht. In deze podcast is Marleen Stikker te gast, oprichter en directeur van Waag en auteur van 'Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren'. Interviewer: Daniel Schut★ Support this podcast ★

 • Technologie in tijden van crisis

  Apr 30 2020

  De huidige Corona-crisis brengt het debat over tech en surveillance in een stroomversnelling. Ook in Nederland wil het kabinet een app invoeren in een poging verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Wat zijn de gevolgen van deze datahonger van bedrijven en overheden en waar liggen de mogelijkheden en gevaren?Te gast in deze podcast is Marietje Schaake, directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center van Standford en oud-Europarlementariër voor D66. Zij wordt geïntervie...more

 • Kansengelijkheid

  Apr 07 2020

  Wat is kansengelijkheid? Te gast is gezondheidseconoom Xander Koolman over  kansenongelijkheid in Nederland. Presentator Daniel Schut gaat met Koolman in gesprek over verschillen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hoeveel verschil is gerechtvaardigd als we het hebben over de sociaal-economische ladder en welke rol hebben ouders in het bepalen van het latere leven van hun kinderen? Let op: dit gesprek is opgenomen op 5 maart 2020, voor de huidige coronamaatregelen werden ingesteld.Aan tafel:...more

 • De toegang tot het recht

  Mar 17 2020

  Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, maar zijn we ook echt betrokken bij de wet? Is de toegang tot het recht wel goed geregeld in ons land? Afgelopen september werd er door advocaten geprotesteerd, omdat er problemen zijn met de rechtsbijstand. In deze podcast zal het gaan over onder andere rechtshulp en lekenrechtspraak.Aan tafel:Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal StudiesMies Westerveld, hoogleraar Toegang tot RechtBernard de Leest, lid van de Algemene Raad van de Orde van Advoc...more

 • De erfenis van D66

  Mar 10 2020

  D66 bestond in 2016 vijftig jaar en Daniël Boomsma schreef toen het boek 'De keuze van D66'. In deze podcast zal Daniël Boomsma een overzicht geven van de partijgeschiedenis, van de radicale ideeën van Van Mierlo tot de huidige partij. Aan bod komen onder andere de roep om een districtenstelsel en een gekozen premier.Aan tafel:Daniël Boomsma, auteur van De keuze van D66.Interviewer: Daniël Schut, podcast-presentator en eigenaar AD REM★ Support this podcast ★

 • Kosten van de zorg

  Feb 20 2020

  De kosten van de zorg zijn al jaren onderwerp van discussie in de politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over de kosten van de zorg met Michiel Verkoulen, oud-bestuurslid van D66 maar tegenwoordig werkzaam als adviseur voor de zorgsector, en Bram Wouterse, Universitair Docent Health Economics aan de Erasmus Universiteit. Tijdens het gesprek zal het onder andere gaan over de definitie van zorgkosten en de vraag of we zorg wel kunnen zien als een zaak van kosten en baten.Aan tafel:Michiel...more

 • In gesprek met de Denker des Vaderlands

  Dec 13 2019

  We staan er niet bij stil dat de democratie meer behelst dan het houden van verkiezingen en het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Onder onze politiek liggen een tal van ideeën, concepten en aannames. Van het idee dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd zou zijn, tot de gedachte dat zoveel mogelijk stemmen goed voor ons zouden zijn. In deze aflevering gaan we het hebben over onze gedeelde publieke sfeer. De maatschappelijke ruimte waarin we politieke ideeën bespreken, soms fell...more

 • 'De canon van het sociaal-liberalisme'

  Oct 17 2019

  Vandaag de dag is het sociaal-liberalisme een brede politieke stroming met veel maatschappelijke invloed. Niet alleen D66 noemt zich sociaal-liberaal, maar ook Femke Halsema en Mark Rutte hebben opzichtig geflirt met het etiket.De Van Mierlo Stichting publiceert vandaag een nieuw boek: De canon van het sociaal-liberalisme. Hierin wordt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze stroming beschreven. Vandaag zitten wij aan tafel met een aantal auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan De can...more

 • De politieke erfenis van Hans van Mierlo

  Aug 18 2019

  Deze podcast is opgenomen op de dag dat de naamgever van ons wetenschappelijk bureau jarig zou zijn geweest, namelijk: Hans van Mierlo, ofwel H.A.F.M.O. In politieke kringen behoeft hij nauwelijks introductie. Hij was de belangrijkste oprichter en lange tijd hét gezicht van D66, onder meer in het iconische reclamespotje van die partij uit 1967. Wat is zijn erfenis geweest voor de Nederlandse politiek en D66 in het bijzonder? Gasten: Hubert Smeets en Daniël Boomsma. Coen Brummer leidt het gesprek...more

 • Richard Rorty en het pragmatisme

  Jul 09 2019

  D66 wordt wel eens een pragmatische partij genoemd. Maar wat is pragmatisme eigenlijk? Welke consequenties heeft het aanvaarden van pragmatisme voor het politiek denken? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen van betekenis zijn in het hedendaagse politieke debat? Die vragen behandelen we aan de hand van het denken van één van de grondleggers van het pragmatisme: de filosoof en uitgesproken pragmatist Richard Rorty geboren in 1931 en overleden in 2007. Aan tafel zitten Bert van den Brink, dec...more

 • Robotisering: een kansrijke toekomst voor iedereen?

  Jun 12 2019

  Robots zijn slimmer dan wij, sterker dan wij en voor je het weet stelen ze onze banen en nog veel erger: onze autonomie. Het is maar een greep uit de doemscenario's die voorbij komen. Maar wat is waar? Is er nog zoiets als een arbeidsmarkt in de toekomst en wat is de rol van de overheid om dit alles in goede banen te leiden? Aan tafel: Gu van Rhijn, TNO Bennie Mols, wetenschapsjournalist Susanne Dallinga, Van Mierlo Stichting Coen Brummer, Directeur Van Mierlo Stichting Redactie: Dirk-...more

 • John Stuart Mill is jarig!

  May 20 2019

  Vandaag is de verjaardag van de grote Britse filosoof John Stuart Mill. Had de oude denker nog geleefd, dan zou hij vandaag 213 jaar zijn geworden. Welke momenten waren bepalend voor Mill's leven en denken? Wat maakte hem één van de grote liberalen van de negentiende eeuw? En kunnen we nog inspiratie uit zijn werk putten? Aan tafel: Coen Brummer, directeur Van Mierlo Stichting Daniël Boomsma, wetenschappelijk medewerker Van Mierlo Stichting Redactie: Teun van den Maagdenberg

 • Vertrouwen in de toekomst?

  May 10 2019

  Ondanks stijgende welvaart, dalende criminaliteit en een hogere levensverwachting voelt een deel van de mensen in Nederland zich niet rijker, veiliger of beter over hun eigen toekomst. Hoe is dit verschil te verklaren? Wat is de oorzaak van dit paradoxale wantrouwen? We gaan in gesprek over vooruitgangsdenken en doemdenken. Aan tafel: Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof en auteur van het boek 'Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat'. Hidde Boersma, gepromoveerd microbioloog, wetenscha...more

 • De risico-averse overheid

  Apr 26 2019

  Om Nederland gezonder en gelukkiger te maken, lanceerde de overheid vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan afspraken en maatregelen om roken, drankgebruik en obesitas tegen te gaan. Met nieuwe wetenschappelijke kennis kan de burger beter gestuurd worden naar een gezonder leven. Gaat de overheid te ver, of niet ver genoeg? In deze podcast onderzoeken we gedragsbeïnvloeding door de overheid. Aan tafel: Denise de Ridder, hoogleraar Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de ...more

 • Waarom is burgerschap hot?

  Mar 22 2019

  Wie de afgelopen tijd de kranten en opiniebladen opensloeg, kon niet om het woord 'burgerschap' heen. Maar wat is burgerschap precies? Wat is voor sociaal-liberalen burgerschap? En is die sociaal-liberale visie op burgerschap terug te zien in het regeerakkoord? Aan tafel: Willemijn Rinnooy Kan, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam (niet aan een partij verbonden), waar ze onderzoekt doet naar de implicaties en grenzen van scholen als oefenterrein voor burgerschap. En wetenschappelijk mede...more

 • De Vrijzinnig-Democratisch Bond

  Feb 11 2019

  De Vrijzinnig-Democratische Bond was een partij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Progressief, vooruitstrevend, en volgens sommigen een vroege voorloper van het huidige D66. Wat kunnen we leren van deze club van democratische vernieuwers en wat is dan precies hun waarde voor ons, vandaag? Aan tafel: Meine Henk Klijnsma. Gepromoveerd op het vuistdikke proefschrift Om de democratie. De geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1946 en in het dagelijks leven werkzaam op...more

 • Crisis in onze democratie?

  Feb 11 2019

  Is onze democratie in crisis? In deze aflevering praten we over het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel en over het stevige internationale debat dat gaande is over de vraag hoe breed de steun voor onze liberale democratie nu precies is. Aan tafel: Carinne Elion, universitair docent aan de Erasmus Universiteit en gepromoveerd op een proefschrift over de geloofwaardigheid van rechtsstaat en democratie. Tevens D66-raadslid in Bergen op Zoom. Tom van der Meer, hoogleraar polit...more